Artist Interviews [nl]

De website Artist Interviews is ontstaan vanuit de wens om te verwoorden wat bepaalde artiesten uniek en inspirerend maakt. Het gaat om vakmensen die niet alom bekend hoeven te zijn, maar die toch op hun eigen gebied een bijdrage hebben geleverd die uniek kan worden genoemd.

Gewoonlijk worden artiesten geïnterviewd vanwege een actuele ontwikkeling, hun laatste boek of het laatste optreden. Artikelen die daar uit voortkomen slagen er niet altijd in de rode draad in een oeuvre te belichten, de achtergronden, bronnen en drijfveren van die persoon.
 
Musici, filmers, schrijvers en acteurs die inspireren hebben vaak door jarenlange, vakmatige inzet een eigen signatuur aan hun werk gegeven. Soms tegen de stroom in, vaak ongezien door het grote publiek.
 
Artist Interviews is een niet-commerciële site met het doel bezoekers in contact te brengen met nieuwe creatieve uitingen. Bijdragen zijn welkom.